Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

De Waalboog loopt voorop met digitaal werken

De Waalboog heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten. De digitale werkplek was aan een update toe. Mathieu van Engen, manager Informatisering en Innovatie: “We hebben een stevige inhaalslag gemaakt met de digitalisering en optimalisering van onze digitale werkplek. We werken sinds kort met Windows 11  met Microsoft 365 en daarmee lopen we voorop. De tijd die zorgmedewerkers achter de laptop of computer doorbrengen, moet zo efficiënt en veilig  mogelijk zijn en daarbij moet een digitale werkplek zo ingericht zijn dat bestanden snel gevonden geopend en gedeeld kunnen worden. De nieuwe werkplek 2022 is met deze gedachte ontwikkeld waarbij PeopleRock als partner de technische ontwikkeling voor haar rekening heeft genomen en de interne ICT organisatie de vertaling naar de zorg.”

 

Werkplek Magnolia

Nieuwe digitale moderne werkplek

In het verleden werden alle bestanden en applicaties beheerd via eigen interne servers. Er moest flink geïnvesteerd worden in de hard- en software. Door de ontwikkelingen binnen De Waalboog en de komst van het hybride werken was het noodzakelijk te investeren in onze huidige digitale werkplek. Het veilig werken en de toegankelijkheid van applicaties staat voorop.

Het was voor enkele zorgmedewerkers van De Waalboog even wennen; een nieuwe digitale werkplek waarbij onder andere applicaties en bestanden op een andere plek staan. Door de hulp van verschillende digicoaches (medewerkers die andere medewerkers binnen De Waalboog helpen bij ‘digitale’ vragen) en de Servicedesk van De Waalboog kon men iedereen hierbij op maat helpen.

Om iedereen goed op de hoogte te houden van ontwikkelingen heeft De Waalboog al geruime tijd een sociaal intranetplatform. Via dit platform wordt kennis met elkaar gedeeld. Dit platform is verder uitgebreid met modules om het werken nog makkelijker te maken zoals direct je email en agenda items zien, programmastarter waarmee applicaties snel geopend kunnen worden. Deze uitbreiding heeft ervoor gezorgd dat het nog meer een startplatform is geworden.

Toekomst

Binnen de afdeling I&I wordt de komende tijd nog hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de digitale werkplek. Daarna volgt de implementatie van een nieuw elektronisch cliëntendossier waar we op dit moment volop mee bezig zijn in samenwerking met diverse professionals binnen
De Waalboog.

v.l.n.r. Lenie van den Berg, Christine Willems en Mariëlle de Vaan

Tijdens dit jaar werkten ze al als teamcoach in opleiding en konden dus de opgedane kennis meteen toepassen. Maar waarin verschilt een teamcoach nou van de zorgmanager? ‘Wij helpen teams met de overgang naar zelforganisatie’, vertelt Lenie, teamcoach op De Honinghoeve. Wij coachen de teams in dat traject en laten hen eerst zelf nadenken over hoe zelforganisatie hun werk en vooral het leven voor de bewoners verder helpt. Een zorgmanager was daar meer sturend op. Medewerkers krijgen zelf veel ruimte om het welzijn voor de bewoners te vergroten. Dat is nieuw. De centrale vraag die wij ons steeds stellen in ons werk is: ‘Helpt dit de organisatie om naar zelforganisatie te komen?’ En dus, helpt dit de bewoner of diens naasten.’

Zorg direct regelen

Marielle, teamcoach op het St. Jozefklooster, vult aan: ‘We werken aan kleinere zorgteams, zodat iedereen de bewoners én elkaar nog beter leert kennen. Hoe zag zijn leven er uit, welk netwerk heeft iemand nog, wat vindt hij of zij belangrijk. Door dat goed te weten van een bewoner kun je de zorg voor hem of haar pas echt goed inrichten. Het helpt enorm dat je als zorgteam daar dan ook zelf de keuzes in kunt maken en de dingen voor een bewoner direct zelf kunt regelen. Zo kunnen we iemand echt een passend vervolg van zijn leven geven. En dat doen we natuurlijk volgens De Waalboog-visie Zo thuis als maar kan.’

Meer teamcoaches

Eerder was de tendens dat de organisatie het met minder zorgmanagers moest doen en nu zien we dat het aantal teamcoaches juist toeneemt. Hoe zit dat? ‘Dat klopt’, vertelt Christine, teamcoach op Nijevelt. ‘Als teamcoach heb je minder afdelingen onder je hoede dan voorheen een zorgmanager. Zo kan je de zorgteams beter bij dat proces naar zelforganisatie helpen. Het is een intensief traject en dan is het prettig om de tijd en ruimte te hebben om met elkaar de ontwikkeling naar zelforganisatie vorm te geven.’

Kwaliteiten en keuzes maken

‘Binnen elk team moet je elkaars kwaliteiten kennen en benutten’, vervolgt Christine. ‘Dat komt niet alleen je werk maar ook het team ten goede. Er ontstaat door het toewerken naar zelforganisatie binnen het team meer ruimte om zelf passende oplossingen te bedenken. Dat zijn we niet gewend en dat verander je niet van de ene op de andere dag. Dat mag groeien, en daar begeleiden wij de teams bij. Het is mooi om te zien hoeveel creativiteit er is in de teams. Ze voelen zich heel verantwoordelijk en zijn extra trots op de resultaten die ze halen.’

Dynamiek

Niet alle afdelingen gaan even snel in het proces naar zelforganisatie. Sommige afdelingen zijn nog zoekend in dit proces. Je hebt nu eenmaal verschil in teamdynamieken. Dat is prima. Ook zijn er verschillen per locatie. Het eerste zorgteam is inmiddels zelfstandig aan de slag. Het is KSW PG1 van De Honinghoeve. Een mooie prestatie! Een aantal anderen zijn al goed op weg en weer anderen zitten nog in de aanloopfase.

Succesjes

Als jullie wat succesjes of inzichten moeten benoemen van afgelopen jaar, waar denk je dan aan?
Lenie: ‘Per team is het maatwerk. Er is geen blauwdruk van hoe we het aanpakken voor alle afdelingen. We merken wel dat zelforganisatie in klein teams veel beter werkt. Je kent de mensen, voelt je er veilig, kunt elkaar ook feedback geven, en zaken als onderling de roosters passend maken gaat ook vaak makkelijker.’
Christine: ‘Teams hebben al een aantal nieuwe inzichten gekregen, bijvoorbeeld in de financiën van de afdeling en het ziekteverzuim. Dat inzicht maakt dat teams hun koers daarop aan gaan passen. De samenwerking onderling en met andere disciplines is daarbij heel belangrijk en verloopt prettig. Het is een ontwikkeling en een wijziging in denken die we als organisatie in zijn geheel en met elkaar vorm geven.’
Marielle: ‘Als teamcoach ben je ook een verbinder. Je brengt mensen met elkaar in verbinding. We stimuleren het als teams een kijkje op een andere afdeling gaan nemen. Daar leer je veel van. Maak gebruik van elkaars deskundigheid. Ik vind het mooi om te zien hoe collega’s van het St. Jozefklooster nu gebruik maken van de deskundigheid op het gebied van PG van collega’s van Joachim en Anna. Samen kom je verder!’

Momenteel is een tweede groep teamcoaches bezig met de opleiding. In september start de derde groep

Enthousiast over ontwikkelingen

Zorgtechnologie voor de ouderenzorg zit in een flinke ontwikkeling. Maar wat sluit nu echt aan bij de bewoners van De Waalboog? Om daar achter te komen konden medewerkers deze week vooral zelf veel ervaren en uitproberen. Een groep enthousiaste medewerkers, de voorlopers, zet zich er voor in om collega’s meer vertrouwd te maken met de mogelijkheden die nieuwe technologiën brengen en hebben intensief contact met de initiatiefnemers van de Our house on wheels-bus. De bus komt voort uit Tech@doptie, een samenwerkingsverband tussen zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs en overheid uit de regio Arnhem-Nijmegen, waaronder het ROC Nijmegen, Rijn IJssel, Xperium Health HAN en ook diverse zorgaanbieders, waaronder De Waalboog.

 

 

 

 

Technologie omarmen

Voor een persoonsgerichte aanpak voor het welbevinden van bewoners, kunnen technologische ontwikkelingen kansen bieden. Binnen De Waalboog hebben we aandacht voor deze ontwikkelingen en omarmen het toepassen van de technologie als aanvulling op het menselijke contact. Inmiddels beschikken we al over verschillende producten, maar vaak zijn die gekoppeld aan een afdeling of locatie. Met deze bus kunnen medewerkers van alle locaties kennis maken met verschillende technieken. Geïnspireerd door de nieuwe inzichten namen medewerkers hun bevindingen mee naar hun afdeling om te kijken of er daar een vervolg aan te geven is.

1_techadoptie

We zoeken mensen:

  • Met een zorgdiploma op zak, die direct aan de slag kunnen.
  • Zonder zorgdiploma maar die wel een zorgopleiding volgen (of hebben gevolgd) en stage-ervaring hebben.
  • Zonder zorgdiploma, die ondersteunende taken willen uitvoeren.

Kom jij ons helpen zodat wij, ook in deze tijd van het coronavirus, de bewoners de aandacht en zorg kunnen geven die zij verdienen? Aanmelden kan via dit aanmeldformulier, onze recruiter Wendy Coolen neemt dan zo snel mogelijk contact met jou op.

Heb je geen tijd om te ondersteunen maar wil je toch een steentje bijdragen?! Deel dit bericht dan binnen via de sociale media buttons onder het bericht, wellicht zorg jij op die manier toch voor de extra handen die wij nu hard nodig hebben.

Namens de medewerkers en bewoners van De Waalboog, bedankt!

Deze € 2 miljoen komt bovenop de € 2 miljoen die de overheid al in 2019 beschikbaar stelde. In 2 jaar tijd ruim € 4 miljoen extra gelden is een heel mooie impuls. Die benutten we vooral voor de extra inzet van personeel. Zo gaan we extra woonassistenten aanstellen. Zij zorgen onder andere zorgen voor meer aandacht voor de bewoners en extra toezicht. Ook gaan we meer verpleegkundigen aanstellen en werken we aan het verbeteren van hun deskundigheid. Elke locatie heeft zijn eigen budget waardoor de locaties meer regie en zeggenschap hebben over de besteding van de middelen.

Herziening zorgtarieven

Ook zijn we blij dat de zorgtarieven herzien zijn. Hierdoor krijgen we meer inkomsten voor zwaardere zorg. Dat geeft voor 3 van onze locaties meer financiële ruimte. Bij het St. Jozefklooster, waar juist voornamelijk mensen met een lagere zorgzwaarte wonen, pakt dat minder goed uit. Op de lagere zorgzwaarte wordt namelijk gekort op de tarieven. Ook op de stafafdelingen zijn de financiële middelen beperkter. Zo willen we de financiële groei vooral ten gunste laten komen aan de zorg.

Woonassistent bij De Waalboog

Nethanja Koenen is inmiddels 1,5 jaar werkzaam als woonassistent bij De Waalboog. Ze vertelt: “Nadat ik een tijd als vrijwilliger actief was bij De Waalboog, zag ik de vacature van woonassistent. Een functie die perfect bij mij past. Mijn taken variëren van toezicht houden in de woonkamers tot een aantal kleine taken op het gebied van schoonmaak tot het bezoeken van activiteiten tot alles wat te maken heeft met voeding voor de bewoners. Het mooiste aan het werken als woonassistent is er echt kunnen zijn voor de bewoners. Het is fijn om de bewoners de aandacht te geven die zij verdienen, tijd die voor zorgmedewerkers zo schaars is.” Lees het gehele verhaal van Nethanja

Willeke Aalders werkt vanaf mei als woonassistent bij De Waalboog. “Over wat het mooiste is aan dit werk hoef ik niet lang na te denken; de lach op het gezicht van de bewoners. De lach die verschijnt bij de kleinste dingen. Zoals een bewoner die bedlegerig is. Ik ga dan even bij haar zitten, vertel een verhaal of zing een liedje. Als er dan toch een lach op haar gezicht verschijnt, is dat prachtig. Dat kleine beetje tijd en aandacht doet dan zoveel goed. De zorgmedewerkers zouden deze aandacht met alle liefde willen geven maar het ontbreekt hen aan tijd. Doordat wij zorgen dat elke bewoner voldoende aandacht krijgt, kunnen de zorgmedewerkers de kostbare tijd besteden aan de zorg” aldus Willeke. Lees het gehele verhaal van Willeke.

“Als ik het niet leuk vond, zou ik het niet doen”, stelt Harry. Tweeënhalf jaar geleden werd zijn vrouw met dementie opgenomen in bij De Waalboog in Nijmegen. Naast mantelzorger werd hij daar zelf later ook vrijwilliger. Op dinsdag wandelt hij met bewoners van locatie Nijevelt. “Daarna drinken we gezellig een kopje koffie.” Zondagmiddag kookt hij voor de 16 personen van de afdeling waar ook zijn vrouw woont. “Dat tijdstip vinden sommigen vreemd, maar voor mij is juist die zondagmiddag wel prettig om iets te doen te hebben. Dan ga ik rond met een toastje terwijl het eten op staat, net als thuis. Mooi ook om te zien hoe de mensen genieten als ik langs de tafels ga met vis, vlees of het toetje. Net als in een restaurant. Dan voelt men zich weer ‘gewoon’ behandeld.” Harry’s derde taak is voorraadbeheer. “Dat doe ik thuis, op de computer. Ik bestel de basisvoorraad van sap en koekjes enzovoort bij de groothandel. En de vrijwillige kokers en woonassistenten geven aan me door wat ze die week op het menu zetten. Dan bestel ik de ingrediënten.”

Vrijwilligers bieden én verdienen aandacht

Vrijwilligerscoördinator Marian Zweers is blij met Harry en ‘haar’ 540 andere vrijwilligers. “Stel dat ze allemaal 2 uur per week voor hun rekening nemen, hoe veel uur is dat! Als die vrijwillige inzet zou vervallen, vallen heel veel fijne momenten voor bewoners weg. Het gaat om die één op één aandacht die zij kunnen bieden en waarvoor de zorg weinig tijd heeft. Onze bewoners hebben een steeds complexere zorgvraag en vacatures zijn vaak lastig vervulbaar. De druk op de zorg stijgt. Voor zorgmedewerkers is het prettig te weten dat een vrijwilliger een bewoner bijvoorbeeld even mee naar buiten neemt. Dat geeft minder onrust, meer lucht. Samen kunnen we zo onze bewoners een fijne dag bezorgen. Daarom is het belangrijk dat vrijwilligers zich gehoord, gezien en betrokken voelen.”

Lees het gehele interview op de website van Waardigheid en trots.

Met deze campagne willen we mensen laten zien wat werken in de ouderenzorg inhoudt. Veel mensen weten namelijk niet wat erbij komt kijken. Werken in de ouderenzorg betekent zoveel meer dan je wellicht zou denken!

Vraag een verzorgende in de ouderenzorg hoe een gemiddelde werkdag eruitziet en je zult verbaasd zijn. Natuurlijk zorg je voor ouderen. Maar wie zorgt, doet zoveel meer dan zorgen alleen. Je organiseert, signaleert, stimuleert, coacht, beslist, bewaakt, steunt, troost, verbindt, vernieuwt, improviseert, leert en meer. Elke dag opnieuw. Soms is het zwaar, maar er is ook veel moois te beleven voor ouderen en medewerkers.

Bekijk hier het filmpje van Tjalle Holkamp, eerste verantwoordelijke verzorgende bij Joachim en Anna.

Meer weten over werken in de ouderenzorg en de campagne? Klik dan hier.

Meer weten over werken bij De Waalboog? Klik dan hier.