Missie en visie

De wereld om ons heen is sterk veranderd. De zorgvragen van de bewoners en hun netwerk ook. Dat vraagt om een nieuwe kijk op onze organisatie en onze toekomst. Waarom zijn we er? Voor wie? Wat willen onze cliënten/ bewoners? Wat willen we bereiken? En wat maakt ons daarin uniek? Dit hebben we beschreven in onze missie, visie en kernwaarden.

Moestuin HH (4)

Onze Missie

De Waalboog draagt bij aan een comfortabele, zorgzame en veilige leefomgeving voor mensen met complexe, geriatrische zorgvragen. In de regio
Nijmegen geven we vorm aan verpleeghuiszorg en behandeling, samen met de mensen, hun netwerk, vrijwilligers en andere samenwerkingspartners.
Wij richten ons op het behouden van de eigen kracht, de eigen regie en de kwaliteit van leven, op basis van hun behoeften en mogelijkheden. Ook als dat door hun complexe zorgvragen niet meer vanzelfsprekend is, voelen de mensen zich bij De Waalboog zo thuis als maar kan.

Onze Visie

De Waalboog verandert. Mensen met ouderdomsproblematiek, hun netwerk en de wereld hieromheen vragen iets anders van De Waalboog dan voorheen. Ouderen blijven langer thuis wonen, komen later bij De Waalboog, met complexere zorgvragen en meer crisisopnamen. De nieuwe Waalboog krijgt een andere rol. Het accent is verschoven van zorg bieden naar zorg samen vormgeven. Van overnemen naar aanvullen. Samen met bewoners en hun netwerk kijken onze medewerkers en vrijwilligers vooral naar wat er wel kan. Hierbij vullen we aan wat er nodig is, vanuit onze expertise en op basis van onze kernwaarden: Professioneel, Respectvol, Oprecht, Ondernemend en Verbindend. Om dit te realiseren investeren we in gelijkwaardige relaties. persoonsgericht werken en maatwerk vormen onze leidraad. Bij De Waalboog staan de bewoners écht centraal. We zorgen ervoor dat zij in een prettige woonomgeving oud kunnen worden, als passend vervolg van hun leven. Zo thuis als maar kan. Zo bouwen we samen aan een zorgorganisatie die klaar
is voor de toekomst.

“Iedere maand verzorg ik huiskamerconcertjes op de afdelingen Iris en Waterlelie van Joachim en Anna met mijn cello. Daarmee probeer ik aan te sluiten bij wat bewoners vroeger mooi vonden – en nog altijd mooi vinden.”

Lees verder

 

 

Vragen?

Wil je meer weten over ons verhaal? Of heb je een vraag? We helpen je graag.