Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Missie en visie

De wereld om ons heen verandert sterk en in hoog tempo. Nederland vergrijst, ouderen blijven langer thuis wonen, de zorgvraag groeit en de arbeidsmarkt voor zorgprofessionals wordt steeds krapper. Deze nieuwe werkelijkheid werkt vanzelfsprekend door in onze kijk op onze organisatie en de opgaven voor de toekomst. Waarom zijn we er? Voor wie? Wat willen onze cliënten en bewoners? Wat willen we bereiken? Hoe doen we dat anders met steeds minder zorgprofessionals? Wat maakt ons uniek? Dit hebben we beschreven in onze missie en visie.

Moestuin HH (4)

Onze Missie

De Waalboog draagt bij aan een comfortabele, zorgzame en veilige leefomgeving voor mensen met lichamelijke ouderdomsproblematiek of psychogeriatrische problemen, waaronder dementie met (ernstige) gedragsproblematiek. We ondersteunen bovendien hun (zorg)netwerk. In de regio Nijmegen bieden we deskundige zorg, behandeling, begeleiding en advies.

We bieden behandeling en consultatie bij de mensen thuis, via Waalboog Thuis. En zorg, begeleiding en behandeling binnen onze woonzorghuizen, als thuis wonen niet langer haalbaar is. Altijd samen met de cliënten, bewoners, hun naasten, vrijwilligers en externe (zorg)partners. We delen onze expertise bovendien met andere zorgaanbieders in de regio. Zo werken we aan een passend vervolg van de levens van mensen, ook als hun leven kantelt door (complexe) ouderdomsproblemen: zo thuis als maar kan.

Onze Visie

De Waalboog verschuift de focus meer en meer naar de bedoeling van ouderenzorg: bijdragen aan het welbevinden van de cliënten, bewoners en hun naasten. We willen leven toevoegen aan dagen. Dat gaat over kunnen zijn wie je bent, ondanks ouderdomsproblemen. Want juist ook dan wil je erbij horen, van betekenis zijn, je comfortabel voelen, passende activiteiten om handen hebben en in contact blijven met de mensen die je lief hebt.

De toename van complexe zorgvragen en de krapte op de arbeidsmarkt maken onze expertise meer dan ooit van waarde. Juist daarom verschuiven we ons accent binnen de gebieden zorg, behandeling en begeleiding: van ‘zorg bieden’ naar ‘zorg samen vormgeven’.

We doen dat met:

  • Een daadwerkelijk persoonsgerichte benadering. Zodat cliënten, bewoners én hun naasten dat echt ervaren en ondersteund worden in de dingen die voor hen zo waardevol zijn.
  • Kleinschalige en huiselijke woonplekken. Waar naasten als gelijkwaardige partner samen met de zorgprofessionals kunnen bijdragen. Precies zoals ze dat gewend waren en graag blijven doen.
  • Voldoende deskundige medewerkers. Die precies dáár aanvullen waar dat nodig is, maar ook los (durven) laten als het kan.
  • Inzet van zorgtechnologie. Als hulpmiddel om de eigen regie zoveel mogelijk te behouden en veilig te genieten van meer bewegingsvrijheid.

We doen dat bij de mensen thuis, via Waalboog Thuis en binnen onze woonzorghuizen in Nijmegen en Lent. Met de focus op welbevinden bouwen we samen aan een zorgorganisatie die draait om de bedoeling en klaar is voor de toekomst.

Wilt u meer weten? Lees dan Met de focus op welbevinden: een prettig leesbaar magazine, in klare taal. Of klik door naar Ons verhaal.

 

“Iedere maand verzorg ik huiskamerconcertjes op de afdelingen Iris en Waterlelie van Joachim en Anna met mijn cello. Daarmee probeer ik aan te sluiten bij wat bewoners vroeger mooi vonden – en nog altijd mooi vinden.”

Lees verder

 

 

Vragen?

Wil je meer weten over ons verhaal? Of heb je een vraag? We helpen je graag.