Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Verlenging Prezo Keurmerk Dementie op jonge leeftijd!

Op 5 februari heeft een audit voor het PREZO keurmerk voor dementie op jonge leeftijd plaatsgevonden.

Prezo Vierkant

De externe audit was erop gericht om na te gaan of wij als Waalboog aan de nieuwste eisen van het PREZO keurmerk voldoen. De betrokken multidisciplinaire teams van Bosweg 250, de Boog werden geaudit. En jawel, we bleken alles op orde te hebben en blijven het PREZO keurmerk behouden!

Een fantastisch compliment voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de doelgroep dementie op jonge leeftijd.

 

Meer zorg nodig
Mochten bezoekers van de dagbesteding meer zorg nodig hebben, overleggen de medewerkers met de zorgprofessionals van De Honinghoeve. Ook bieden wij extramurale behandeling bij mensen thuis. De behandelaren zoals een ergotherapeut, GZ-psycholoog of specialist ouderengeneeskunde kunnen mensen thuis adviseren, begeleiden en behandelen zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

De Honinghoeve
De Honinghoeve is een woonzorgcentrum in de wijk Neerbosch-Oost. In dit woonzorgcentrum gebeurt van alles. Niet alleen voor bewoners, maar zeker ook voor (oudere) bewoners uit de wijk. Wijkbewoners kunnen aanschuiven voor een maaltijd of voor deelname aan een activiteit. De Honinghoeve heeft een wijkfunctie en vindt het belangrijk om deze functie voor wijkbewoners te vervullen. Dagbesteding Het Tumpke is een mooie aanvulling hierop.

Meer informatie
Dagbesteding Het Tumpke is geopend op werkdagen van 09.30 – 15.30 uur.

Telefoon:           06 – 82 73 88 54
E-mail:               hettumpke@waalboog.nl

De dagbesteding heeft een eigen ingang in zorglocatie De Honinghoeve.  Adres: Fanfarestraat 73, 6544 NX in Nijmegen.
Iedereen is welkom om eens een kijkje te komen nemen, de sfeer te proeven of informatie te vragen.

Meer informatie: www.waalboog.nl/dagbesteding

Download HIER de folder dagbesteding Het Tumpke – De Honinghoeve

Regionaal Consultatieteam Gedrag

Het Regionaal Consultatieteam Gedrag is een team van specialisten,  opgezet vanuit het V&V netwerk in de regio Nijmegen, om zorgorganisaties in de regio te ondersteunen om een passende benadering, behandeling of verandering in te zetten bij mensen met dementie en ernstig probleemgedrag of complexe zorgvraag. Het Regionaal Consultatieteam Gedrag kan anderen helpen door bijvoorbeeld benaderingsplannen concreter te maken en afdelingsmedewerkers te coachen in de nieuwe manieren van omgaan met de complexe gedragingen.

Het Regionaal Consultatieteam Gedrag bestaat momenteel uit professionals werkzaam bij zorgorganisatie De Waalboog. De Waalboog geldt in de regio als expert op het gebied van omgaan met probleemgedrag bij de ouder wordende mens. Soms worden cliënten (tijdelijk) overgenomen van andere zorgaanbieders, soms wordt er op consultatiebasis ondersteund bij een specifieke vraag. De aanwezige kennis en expertise wordt nu in de regio gedeeld zodat de toenemende vraag naar ondersteuning bij probleemgedrag beantwoord kan worden.

Consultatie

Via Zorgdomein (zoekterm; Regionaal Consultatieteam Gedrag –> V&V netwerk regio Nijmegen) kan een consultatie door het kernteam of behandelaar ingediend worden. Telefonisch overleggen over een casus kan ook door  contact op te nemen met de coördinator van het Regionaal Consultatieteam Gedrag via rcg@waalboog.nl.

Ambassadeur worden?

Het Regionaal Consultatieteam Gedrag zoekt mensen die in hun zorgorganisatie als ambassadeur in het omgaan met probleemgedrag willen optreden. Als ambassadeur ben je de sleutel binnen jouw organisatie als het gaat om kennis delen over het omgaan met ernstig probleemgedrag. Je signaleert probleemgedrag en zorgt er samen met je collega’s voor dat de juiste hulp wordt ingeschakeld. Je wordt uitgenodigd voor speciale ambassadeursmiddagen rondom ernstig probleemgedrag waarin we kennis delen en casussen bespreken. Je bouwt aan je eigen netwerk binnen de ouderenzorg en ontmoet veel nieuwe collega’s in het werkveld. Interesse? Meld je aan via rcg@waalboog.nl.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het Regionaal Consultatieteam Gedrag, kijk dan op www.waalboog.nl/rcg.

De kern van het Waalboog-model is dat in die gevallen dat er bij bewoners nog geen goede opsta- of loopfunctie aanwezig is, of als men alleen kan bewegen met erg veel motorische compensaties (aangepaste bewegingspatronen), je eerst de verantwoordelijke spieren versterkt. De kracht neemt over het algemeen verrassend snel toe, als je kijk naar de mate van kwetsbaarheid van de bewoners van De Waalboog. De toename aan kracht heeft in de meeste gevallen als resultaat dat de bewoner een betere motoriek ontwikkelt. Uit eigen onderzoek blijkt dat tussen de 75 en 80% van de bewoners die bovenbeenspierkrachttraining (quadriceps) krijgt, beter gaat bewegen in het dagelijks functioneren. Hiervoor moeten zij 2 of 3 keer per week trainen.

Online scholing
Twee jaar geleden is er al een keer een onlinescholing van De Waalboog over quadricepstraining geplaatst op de website van CME-online. Deze organisatie verzorgt voor meerdere beroepsgroepen geaccrediteerde scholingen. Onze scholing is door ongeveer 1.000 fysiotherapeuten gevolgd en door hen grotendeels erg gewaardeerd. Het staat regelmatig in de top 5 van het scholingsaanbod van CME-online. Omdat het Waalboog Model breder is dan wat in deze eerste online scholing is opgenomen, heeft CME-online ons benaderd om het hele model voor hen op video te zetten.

Vernieuwde training
In september hebben de nieuwe opnames plaats gevonden, waarbij fysiotherapeut John Branten de instructie heeft verzorgd. In deze nieuwe versie besteedt hij aandacht aan de relatie tussen kracht, leeftijd en functie; de coördinatie van basale motoriek; de criteria voor effectieve krachttraining; de gebruikte voortgangsmetingen (klinimetrie); de trainingsprocedures voor quadriceps, korte heupspreiders, de enkelspieren en als laatste het valpreventieparcours.

Praktijkgericht onderzoek
In de lessen wordt ook veel aandacht besteed aan een tiental door De Waalboog zelf uitgevoerde (effect)onderzoeken, waarmee we willen laten zien dat het opzetten van praktijkgericht onderzoek niet heel moeilijk hoeft te zijn. Ook het Waalboog Model blijft in ontwikkeling en zal met behulp van onderzoek steeds verbeterd worden. De hele scholing bestaat nu uit twee delen van ieder twee uur en komt binnenkort online. De scholing wordt aangeboden ter accreditatie in het geriatrieregister.

Regiofunctie
In eerste instantie bieden we hier zorg aan positief geteste bewoners van alle locaties van De Waalboog. Maar als de randvoorwaarden het toelaten (er voldoende personeel is en er plaatsen beschikbaar zijn) zullen we hier zorg bieden aan positief geteste ouderen die nog thuis wonen (of uit een ziekenhuis komen), met een vorm van dementie én die specialistische COVID-zorg nodig hebben. We hebben immers ook een verantwoordelijkheid om COVID-zorg te bieden aan mensen uit de regio.

Vrijgekomen etage
Deze etage in de hoogbouw van Nijevelt kwam vrij, nadat hier eerder statushouder woonden. In korte tijd heeft deze etage een metamorfose ondergaan en is hij gereed gemaakt om als nieuwe COVID-afdeling te functioneren. Vloeren zijn vervangen, muren geschilderd, er is heel grondig schoongemaakt en er sanitair is op sommige plekken vervangen. Er zijn heel veel spullen verzameld vanuit Nijevelt om de kamers in te richten en aan te kleden. Ook is een speciaal team samengesteld om hier de specialistische COVID-zorg te kunnen leveren.

Gelderlander
Ook de Gelderlander heeft aandacht besteed aan de nieuwe afdeling:

Informatiebrochure Margriet
Naasten van mensen die opgenomen worden op de Margriet ontvangen de Folder Covid-afdeling Margriet.

Impressie van de afdeling
Leden van het zorgteam


Woonkamer

Slaapkamer

Slaapkamer

Keuken

Gang

 

Maatregelen
Over het algemeen kunnen wij de temperatuur op onze locaties op een aangenaam niveau houden. Waar nodig zijn aanvullende maatregelen getroffen, zoals extra airco’s of ventilatoren. Airco’s en ventilatoren worden alleen ingezet wanneer het geen risico vormt in het kader van corona. Hierbij volgens we de richtlijnen van het RIVM.

Deze maatregelen helpen maar nemen niet weg dat het op sommige plekken warm kan worden bij langdurige hitte. Onze medewerkers op de zorgafdelingen nemen uiteraard ook maatregelen om de belasting, veroorzaakt door de hitte, voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Zo worden er af en toe ijsjes uitgedeeld om af te koelen of bouillon gegeven om het zoutgehalte op peil te houden. Ook passen we, waar nodig, de geplande activiteiten aan. Verder nemen we maatregelen ten aanzien van bewonerszorg zoals het gebruik van beddengoed, wassen van bewoners, kleding en medicijnbeleid.

Tips bij hulp
Natuurlijk informeren we de bewoners over de risico’s van langdurige hitte, geven we hen tips en houden we hen goed in de gaten. We vinden het belangrijk dat ook bezoek en mantelzorgers hiervan op de hoogte zijn. Zij hebben een uitgebreid bericht ontvangen met daarin enkele tips als:

 • Drink voldoende
  Drink 2 liter vocht per dag (vermijd alcohol). Laat uw naaste zoveel mogelijk water drinken.
 • Vermijd inspanning
  Vermijd inspanning vooral tussen 12.00 en 16.00 uur, de warmste uren van de dag.
 • Blijf uit de hitte
  Blijf binnen of in ieder geval in de schaduw tussen 12.00 uur en 16.00 uur, de warmste uren van de dag.
 • Zorg voor koelte
  Laat de zonwering zakken en/of doe de gordijnen dicht van de (slaap)kamer (s) die veel zon krijgt. Doe ook de ramen dicht als het buiten warmer is dan binnen (overdag) en zet ze open als het buiten koeler is (’s nachts en vroeg in de morgen). Leg af en toe een koude handdoek in de nek van uw naaste.
 • Zorg voor elkaar
  Help als er in de omgeving bewoners zijn die hulp nodig hebben om deze adviezen op te volgen.
 • Actief begeleiden
  Soms is het neerzetten van water niet voldoende, maar is helpen nodig. Zorg dat er voldoende (koel) water binnen handbereik is.

Lees ook het artikel in de Gelderlander ‘Mobiele airco’s en ventilatoren staan paraat in verpleeghuizen’. Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/hitte of bekijk de.infographic van het Nationaal hitteplan.

 

In ons Kwaliteitsverslag 2019 leggen we verantwoording af over hoe we in 2019 hebben gewerkt om de kwaliteit van leven voor onze bewoners te verbeteren. De verbeteronderwerpen waren afgelopen jaar vooral gericht op persoonsgerichte zorg en wonen & welzijn (onderdelen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg)

Wat betreft persoonsgerichte zorg lag in 2019 de focus van verbetering op de bouwstenen:
• Een passend vervolg te bieden aan een persoon door hem tijdig te leren kennen
• Het zorgen dat een bewoner zich “Zo thuis als maar kan” voelt

In het kader van het thema Wonen & Welzijn lag de focus van verbetering op:
• Het ondersteunen bij een voor de bewoner passende, zinvolle tijdsbesteding
• Het recht doen aan een bewoner door hem te ondersteunen om wie hij is

Lees hier het Waalboog Kwaliteitsverslag 2019.

 

Meer over ons kwaliteitsbeleid leest u hier. 

We zoeken mensen:

 • Met een zorgdiploma op zak, die direct aan de slag kunnen.
 • Zonder zorgdiploma maar die wel een zorgopleiding volgen (of hebben gevolgd) en stage-ervaring hebben.
 • Zonder zorgdiploma, die ondersteunende taken willen uitvoeren.

Kom jij ons helpen zodat wij, ook in deze tijd van het coronavirus, de bewoners de aandacht en zorg kunnen geven die zij verdienen? Aanmelden kan via dit aanmeldformulier, onze recruiter Wendy Coolen neemt dan zo snel mogelijk contact met jou op.

Heb je geen tijd om te ondersteunen maar wil je toch een steentje bijdragen?! Deel dit bericht dan binnen via de sociale media buttons onder het bericht, wellicht zorg jij op die manier toch voor de extra handen die wij nu hard nodig hebben.

Namens de medewerkers en bewoners van De Waalboog, bedankt!

Deze € 2 miljoen komt bovenop de € 2 miljoen die de overheid al in 2019 beschikbaar stelde. In 2 jaar tijd ruim € 4 miljoen extra gelden is een heel mooie impuls. Die benutten we vooral voor de extra inzet van personeel. Zo gaan we extra woonassistenten aanstellen. Zij zorgen onder andere zorgen voor meer aandacht voor de bewoners en extra toezicht. Ook gaan we meer verpleegkundigen aanstellen en werken we aan het verbeteren van hun deskundigheid. Elke locatie heeft zijn eigen budget waardoor de locaties meer regie en zeggenschap hebben over de besteding van de middelen.

Herziening zorgtarieven

Ook zijn we blij dat de zorgtarieven herzien zijn. Hierdoor krijgen we meer inkomsten voor zwaardere zorg. Dat geeft voor 3 van onze locaties meer financiële ruimte. Bij het St. Jozefklooster, waar juist voornamelijk mensen met een lagere zorgzwaarte wonen, pakt dat minder goed uit. Op de lagere zorgzwaarte wordt namelijk gekort op de tarieven. Ook op de stafafdelingen zijn de financiële middelen beperkter. Zo willen we de financiële groei vooral ten gunste laten komen aan de zorg.

Woonassistent bij De Waalboog

Nethanja Koenen is inmiddels 1,5 jaar werkzaam als woonassistent bij De Waalboog. Ze vertelt: “Nadat ik een tijd als vrijwilliger actief was bij De Waalboog, zag ik de vacature van woonassistent. Een functie die perfect bij mij past. Mijn taken variëren van toezicht houden in de woonkamers tot een aantal kleine taken op het gebied van schoonmaak tot het bezoeken van activiteiten tot alles wat te maken heeft met voeding voor de bewoners. Het mooiste aan het werken als woonassistent is er echt kunnen zijn voor de bewoners. Het is fijn om de bewoners de aandacht te geven die zij verdienen, tijd die voor zorgmedewerkers zo schaars is.” Lees het gehele verhaal van Nethanja

Willeke Aalders werkt vanaf mei als woonassistent bij De Waalboog. “Over wat het mooiste is aan dit werk hoef ik niet lang na te denken; de lach op het gezicht van de bewoners. De lach die verschijnt bij de kleinste dingen. Zoals een bewoner die bedlegerig is. Ik ga dan even bij haar zitten, vertel een verhaal of zing een liedje. Als er dan toch een lach op haar gezicht verschijnt, is dat prachtig. Dat kleine beetje tijd en aandacht doet dan zoveel goed. De zorgmedewerkers zouden deze aandacht met alle liefde willen geven maar het ontbreekt hen aan tijd. Doordat wij zorgen dat elke bewoner voldoende aandacht krijgt, kunnen de zorgmedewerkers de kostbare tijd besteden aan de zorg” aldus Willeke. Lees het gehele verhaal van Willeke.

“Als ik het niet leuk vond, zou ik het niet doen”, stelt Harry. Tweeënhalf jaar geleden werd zijn vrouw met dementie opgenomen in bij De Waalboog in Nijmegen. Naast mantelzorger werd hij daar zelf later ook vrijwilliger. Op dinsdag wandelt hij met bewoners van locatie Nijevelt. “Daarna drinken we gezellig een kopje koffie.” Zondagmiddag kookt hij voor de 16 personen van de afdeling waar ook zijn vrouw woont. “Dat tijdstip vinden sommigen vreemd, maar voor mij is juist die zondagmiddag wel prettig om iets te doen te hebben. Dan ga ik rond met een toastje terwijl het eten op staat, net als thuis. Mooi ook om te zien hoe de mensen genieten als ik langs de tafels ga met vis, vlees of het toetje. Net als in een restaurant. Dan voelt men zich weer ‘gewoon’ behandeld.” Harry’s derde taak is voorraadbeheer. “Dat doe ik thuis, op de computer. Ik bestel de basisvoorraad van sap en koekjes enzovoort bij de groothandel. En de vrijwillige kokers en woonassistenten geven aan me door wat ze die week op het menu zetten. Dan bestel ik de ingrediënten.”

Vrijwilligers bieden én verdienen aandacht

Vrijwilligerscoördinator Marian Zweers is blij met Harry en ‘haar’ 540 andere vrijwilligers. “Stel dat ze allemaal 2 uur per week voor hun rekening nemen, hoe veel uur is dat! Als die vrijwillige inzet zou vervallen, vallen heel veel fijne momenten voor bewoners weg. Het gaat om die één op één aandacht die zij kunnen bieden en waarvoor de zorg weinig tijd heeft. Onze bewoners hebben een steeds complexere zorgvraag en vacatures zijn vaak lastig vervulbaar. De druk op de zorg stijgt. Voor zorgmedewerkers is het prettig te weten dat een vrijwilliger een bewoner bijvoorbeeld even mee naar buiten neemt. Dat geeft minder onrust, meer lucht. Samen kunnen we zo onze bewoners een fijne dag bezorgen. Daarom is het belangrijk dat vrijwilligers zich gehoord, gezien en betrokken voelen.”

Lees het gehele interview op de website van Waardigheid en trots.

Deze lieve zachte puppy ziet er niet alleen heel echt uit, maar hij heeft ook dezelfde geluidjes als een echte hond, een rustgevende hartslag en voelt net zo zacht als een echte puppy! Joy is een robot-hond. Hij reageert op beweging, maar ook op aaien en knuffelen. Dat komt door de ingebouwde sensoren. De puppy reageert niet alleen op aanraking, maar ook op je stem. Als je tegen hem praat, zal hij je aankijken en vrolijk terug blaffen. Hij heeft ook aandacht nodig. Dit kan tijdens een knuffelsessie. Hij sluit zijn ogen en het genieten kan beginnen.

Als Joy een paar minuten niet wordt geaaid, gaan zijn oogjes dicht en gaat hij slapen. Met een klopje op de rug wordt hij weer wakker. Dit huisdier is speciaal ontwikkeld voor de ouderenzorg. Het is een gezellige vriend voor iedereen en een mooie aanwinst voor de bewoners van de Plataan! De aanwezigheid van Joy brengt veel vreugde en afleiding en doet de bewoners zichtbaar goed.

Burgemeester Brulls opent dit leuke evenement en neemt de tijd om met verschillende bewoners en vrijwilligers te spreken. Ook Waalboogbestuurder Loeks van der Veen is aanwezig en locatiemanager Toos Smulders loopt met haar partner mee als één van de vele vrijwilligers die nodig zijn om dit evenement succesvol te maken. De bewoners hebben genoten. Het was lekker om buiten te zijn en op bijzondere plaatsen te komen.

Initiatief

Het Ommetje op rolletjes is een initiatief van Club Goud, De Waalboog en de Nacht van de Ommetjes. Het is een nieuw onderdeel van de Nacht van de Ommetjes, die zaterdagavond 5 oktober voor de negende keer werd gehouden. Het Ommetje op rolletjes is afgestemd op ouderen: geen 4, maar 1,5 kilometer lang en overdag.

De Gelderlander schreef er een leuk verslag van.

 

foto’s: Elske Nissen